Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu: Uruchomienie mobilnej wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości
Korbielów.
Zakres projektu: W ramach operacji wnioskodawca zakupił sprzęty i urządzenia niezbędne
do świadczenia usług mobilnego wypożyczania rowerów elektrycznych. Wnioskodawca zakupił:
rowery wspomagające jazdę przy pomocy silników elektrycznych o mocy 250 W, bez manetki gazu,
posiadające homologację rowerową zgodnie z przepisami UE – 7 szt., kaski rowerowe – 12 szt.,
zapięcia rowerowe - 5 sztuk., ochraniacze nóg ( 12 szt. ) i rąk ( 12 szt. ), komputer przenośny, myjkę
ciśnieniową, zestaw narzędzi do serwisowania rowerów oraz bagażnik rowerowy do przewozu
rowerów. Został także utworzony system rezerwacji online.
Operacja zrealizowana została w okresie 11.2021 – 10.2023. Koszty całkowite wyniosły 187438,09
PLN. W wyniku realizacji operacji powstały 2 nowe miejsca pracy dla mechaników rowerowych.
Realizacja operacji przyczyniła się do osiągnięcia celu jakim był rozwój gospodarczy obszaru
LGD Żywiecki Raj poprzez uruchomienie mobilnej wypożyczalni rowerów elektrycznych
w miejscowości Korbielów oraz utworzenie 2 miejsc pracy do czasu złożenia wniosku o płatność..
Współfinansowanie ze środków UW – 108957,00 PLN.